Frånvaro och sjukdom

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vid frånvaro


Om barnen är sjuka eller lediga måste ni meddela oss detta före klockan 08.30. Ni ska även ringa och tala om när barnen kommer tillbaka till förskolan efter sjukdom/ledighet.

Maten beställs från skolköket på morgonen vilket innebär att vi måste veta hur många barn som kommer under dagen för annars kan det hända att maten inte räcker till alla. Detta är extra viktigt för de barn som har specialkost.

Ring även om ni blir försenade vid lämning och hämtning.


Vid sjukdom

 

Feber
Barnet ska vara hemma MINST en feberfri dag utan Alvedon eller annan febernedsättande medicin.

Ögoninflammation
Barnet ska vara hemma tills inflammationen är helt över, även när barnet får ögondroppar.

Maginfluensa / diarré
Barnet ska vara hemma i minst 48 timmar (2 dygn) efter senaste kräkning/diarré. Barnet bör ha ätit ”vanlig” mat minst en dag innan de kommer tillbaka till förskolan.

Pencillinbehandling
Barnet ska vara hemma de 3 första dagarna eller tills
smittan är över.

Hosta och förkylning
Om barnet hostar eller är förkylt bör de vara hemma för att inte smitta ned de andra barnen eller personalen.
 
Tänk på att det kan vara ganska fysiskt krävande för ditt barn på förskolan. Se till att barnet får tillfriskna hemma i lugn och ro innan de kommer tillbaka till förskolan. I övrigt anser vi att barnet ska vara så friskt att de klarar av vår verksamhet med 25-40 andra barn.

Läs gärna mer om barnsjukdomar på: www.landstinget.sormland.se/barnhalsovard