Lokal verksamhetsplan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 Lokal Verksamhetsplan (LVP) för FSO 2 ht 2014-vt 2015
  

Mål 1

Senast 30/5-15 har samtliga arbetslag i FSO 2 gett alla pojkar och flickor möjlighet att fördjupa sin förståelse för hur de estetiska uttrycksformerna interagerar med ämnen som språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Mål 2

I maj 2015 använder samtliga barnskötare och förskollärare olika digital teknik såsom lärplatta, smartboard och projektor tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten.

Mål 3

Samtliga arbetslag har 30/5-15 skapat utmanande och stimulerande miljöer både inne och ute, vuxna är aktiva och goda förebilder för att underlätta samspelet i lärandet tillsammans med barnen.

Mål 4

Senast 31/12-14 har samtliga arbetslag goda rutiner för att kontinuerligt delge vårdnadshavare information om det enskilda barnets trivsel, utveckling och lärande koppplat till förskolans mål och innehåll.

 

Lokal verksamhetsplan 2014-2015

Lokal Verksamhetsplan 2013-2014

Lokal Verksamhetsplan 2012-2013