Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På vår förskola arbetar 32 pedagoger. Vi är utbildade förskollärare och barnskötare med bred erfarenhet och har ett stort samarbete över huset. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och arbetssätt i enlighet med förskolans mål där barnen står i fokus.

Vi har  egen vikarie på förskolan. Hon täcker upp när någon är borta på en modul.

Vår förskola har eget kök. Här arbetar två kockar och ett ekonomibiträde. De bjuder oss på varierad och näringsrik mat varje dag.

Vi har lokalvårdare som städar våra lokaler varje dag.

Våra enhetschef är Anna Pettersson.Hagtorn

Salvägens förskola är en del av Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltning .Förskolorna är uppdelade i olika områden. I vårt område bildar förskolorna Salvägen, Skiftingehus, Årbygatan,Prästängen, Sundbyvägen och Nålmakaren en enhet. Förskolechefer för vårt område är  Anna Pettersson, Therese Grubjer-Jacobsson och Susanne Ericsson, biträdande förskolechef är Ulrica Ulvhag. Eva Rydensjö är intendent.

Katarina Andersson är tillförordnad skolchef över alla områden.

Chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.