Äldre Grodan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Grodan tåget

Äldre Grodan
Vi är 3-5 årsavdelning med 22 barn.
Vi som arbetar här är: 

Margareta Johansson Förskollärare 
Aida Lorena Garcia Förskollärare
Safin Gulina Barnskötare
Anitha Åhlén Barnskötare
   
   
   
   

      
Telefonnummer till avdelningen är 073-950 42 08

Epostadress. fsk.sal-lingon@eskilstuna.se