Grön flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Miljöarbete

Vi värnar om vår natur i både stort och smått. Vi källsorterar och vi återbrukar material som vi använder i vår verksamhet. Vi lär barnen att vara aktsamma om allt i vår natur.

Vi har fått "Grön flagg" från april 2008.Genom åren har vi arbetat med kretsloppet, temat närmiljön, livsstil och hälsa, vattenresurser och recycling/återbruk. 2015/2016 års rapport blev godkänd i juni och ny handlingsplan kommer hösten 2016.

 Vår handlingsplan för Grön Flagg 2014-2016

 

Daggmask i vårt land