Grön flagg och hållbar utveckling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Grön flagg
Vår förskola har "Grön Flagg" och arbetar med mål från stiftelsen Håll Sverige Rent.

För att få behålla vår "Gröna Flagga" så får vi varje år nya mål att uppfylla och det här läsåret gäller dessa mål:

Hållbar utveckling.
Alla avdelningar arbetar med alla mål.
1. Källsortering  2. En miljö för alla  3. vattenresurser