Språk

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi anser att språket är ett viktigt verktyg i barnens vardag. I den fria leken, rutinsituationer, samlingar, sagostunder och i vuxenledda aktiviteter främjar vi språket genom att vara goda lyssnare och språkliga förebilder.

I våra vardagliga rutiner använder vi ett rikt och tydligt språk för att på så sätt uppmuntra till dialog tillsammans med barnen.

I den fria leken får barnen möjlighet att lösa konflikter och sätta ord på sina känslor. De får också träna kommunikation och samspel.

På samlingarna sjunger vi och använder oss av rim och ramsor. Denna stund ger också möjlighet för alla barn att bli sedda.

I våra vuxenledda aktiviteter lyfter vi fram barnens behov att få framföra synpunkter, idéer och tankar samt att lära sig lyssna och förstå andras tankar.