Rörelse

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Rörelse


Vi anser att det är viktigt för barnen att få röra på sig. För att tillgodose barnens rörelsebehov hyr vi en gymnastiksal under höstterminen. Alla barn får möjlighet att gå dit minst en gång. Där har vi olika aktiviteter som gynnar fin- och grovmotoriken.

Exempel på aktiviteter är:

  •  barnens egna val
  •  hinderbana
  • bollek

Barnen lär sig samarbeta, turtagning och stärker sitt självförtroende. Varje år har vi Rademacherloppet, då vi går till Munktellarenan och barnen får springa på löpbanan.