Avdelningar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Tre dagar i veckan arbetar vi i mindre grupper. I grupperna utgår vi ifrån barnens behov och intressen men även utifrån våra mål och vår läroplan. Ibland har vi åldersindelade grupper men för det mesta så blandar vi barnen, viktigt att alla får vara med alla och att man inte alltid leker med samma kompisar. 

I de små grupperna har vi pedagoger större möjlighet att se och höra alla barn.

Här kan du läsa om vad vi gör i verksameheten och de olika grupperna: