Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Rademachergatans förskola arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga, glada och meningsfulla. Vi visar solidaritet och respekt för varandra, vilket skapar tro till sin egen förmåga. Vi bygger upp en god föräldrakontakt genom föräldraaktiv inskolning.

På förskolan står barnet i fokus.  Vi strävar efter att förstå och se det kompetenta barnet och utmanar dem i lärandet. Vi samarbetar och hjälper varandra vilket skapar en vi känsla. Barnen ges möjlighet att lära och utvecklas, både enskilt och tillsammans med andra i en tillåtande miljö.

Personalen på förskolan tar till vara på varandras olikheter, kompetenser och erfarenheter. Vi utmanar barnen med frågor och skapar en dialog.

Vi har en egen liten gård, men vi kompletterar vår utevistelse  med besök i närliggande lekparker, såsom Rinmansparken, Rothoffsparken och Stadsparken. Vi går även till gymnastikhall och biblioteket.

Vi som arbetar här