Utvecklingssamtal med barn

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

En gång per år har vi utvecklinssamtal där barnet deltar. Det är barnet som styr samtalets innehåll efter intresse.

Syftet med utvecklingssamtalet är utökat inflytande över sitt lärande samt att synliggöra lärandet.
Samtalet utgår från vår verksamhetsplan och barnets egna pedagogiska dokumentation.