Språk

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 Vi använder mycket konkret material i arbetet med språkinlärning. Vi läser och barnen berättar ur böcker vi lånar på biblioteket. Och vi använder lärplattan när vi reflekterar kring barnens arbete.