Hållbar utveckling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar med att bli grön flagg-certifierade. Vi jobbar då inom tre utvecklingsområden.
Utvecklingsområde 1: Maskarnas arbete i komposten. Tema: Kretslopp. Utvecklingsområde 2: Småkryp på förskolegården. Tema: Närmiljö. Utvecklingsområde 3: Trygghet och bemötande, hur vi är mot varandra. Tema: Livsstil och hälsa.