Språk

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
Vi använder vår vardag och vår miljö för att stödja barnens språkutveckling. Vi arbetar aktivt för att ge alla barn rikliga tillfällen att uttrycka sig och kommunicera.
Vi sjunger varje dag och använder oss av bilder och material för att konkretisera våra sånger. Vi reflekterar tillsammans med barnen med hjälp av dokumentationer och lärplatta.

Sidan är under uppbyggnad