Hållbar utveckling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar vidare med Hållbar utveckling, och vi har tre nya utvecklingsområden.
Utvecklingsområde 1: Vi utforskar naturen i de fyra årstiderna. Tema: Kretslopp. Utvecklingsområde 2: Vi återvinner, återbrukar och återanvänder. Tema: Konsumtion.
Utvecklingsområde 3: Vi arbetar med trygghet. Tema: Livsstil och hälsa.