Prästängens förskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
Uppvärmning i kretsloppet
Målgång i kretsloppet

KRETSLOPPET

I vårt arbete med "Hållbar utveckling" har vi äntligen blivit Grön flagg-certifierade!
Det här vill vi absolut fira, och det gör vi med ett lopp på vår gård - KRETSLOPPET.
Vi frågar skräphäxan om hon vill vara med. Det vill hon gärna, och kommer och leder uppvärmningen och loppet. Det blev många krångliga vägar och uppdrag innan vi sprang i mål. 

 

Prästängens  ligger 2 km norr om Eskilstuna centrum, mellan bostadsområdet Årby och Årbyskogen. I området finns också Årbyskolan som är en F-9 skola

Vi vill i vår verksamhet öppna en ny och nyanserad värld för barnen.
Vi är väl medvetna om vårt uppdrag och vad vi vill med vår verksamhet. Vår miljö erbjuder många mötesplatser med inspirerande och varierande material. Miljön är hela tiden föränderlig utifrån barnens intressen och vad vi vill att de ska utveckla ett kunnande om.

Vi har sedan många år dokumenteratför barnens lärande. Vi lyssnar in barnens funderingar och teorier och utmanar utifrån derasintressen och förutsättningar.