Mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

ATT...

  • - erbjuda en nära mötesplats för alla barn och föräldrar.
  • -stärka det sociala nätverket runt barnen och stödja föräldrarna.
  • -finna arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
  • -erbjuda ett lättillgängligt professionellt stöd.
  • -fungera som ett kunskaps- och informationscentrum.
  • -ge en mångsidig service genom att olika professioner/yrkesgrupper  samarbetar.
  • -hjälpa till i samspel och kommunikation vuxen-barn och vuxen-vuxen och  barn-barn.

 

När olika grupper samarbetar mot samma mål får familjerna bättre   service och resurser sparas på vägen.

Tillsammans är mer!

En vinst för ALLA!