Familjecentralen Skiftinge

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Leksaksbondgård

Familjecentralen i Skiftinge/öppna förskolan vänder sig främst till familjer som väntar barn och familjer med barn.

Det bygger på ett vardagligt samarbete med en hälsofrämjande och förebyggande inriktning.

Där samarbetar med personal från Barn- och utbildningsförvaltningen, blivande Socialförvaltningen, barnavårdscentralen samt  barnmorskemottagningen. Verksamheten har ett helhetsperspektiv på familjen med fokus på barnens livssituation ur ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv.

lekande barn