Öppna förskolan / Socialtjänsten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Öppna Förskolan/Socialtjänsten 

Öppna förskolan/Socialtjänsten är samlingspunkten och mötesplatsen på Familjecentralen. Här kan barnen leka och föräldrar utbyta erfarenheter med varandra. Syskonen är också välkomna. Varje dag fikar vi tillsammans till billiga priser och måndag och torsdagar lagar vi mat.

 

Öppna förskolan är ett komplement till förskolan och annan pedagogisk omsorg. Öppna förskolan erbjuder en pedagogisk verksamhet tillsammans med de till barnen medföljande vuxna, samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. (Skollagen 25 kap. 3§)