Familjevägledare / Socialtjänsten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Familjevägledare/Socialtjänsten

Till oss kan du vända dig till om du har frågor kring ditt föräldraskap både för de yngre liksom de äldre barnen. Du kan vara anonym och vi för inga journaler. Familjevägledarna på familjecentralen är utbildade socionomer.

Vi har alla tystnadsplikt och kontakten med oss är kostnadsfri. Samtalets utgångspunkt formas tillsammans med dig och din familjs behov av stöd. Vi erbjuder föräldrasamtal och enskilda stödsamtal med såväl vuxna som barn, alltid med barnets bästa i fokus. Utgångspunkten är alltid att fånga din familjs resurser och kompetens.

Du når oss på telefon: 070-089 36 01 och 070-089 36 02