Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn. Verksamheten har ett helhetsperspektiv på familjen med fokus på barnens livssituation ur ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Det bygger på ett vardagligt samarbete med en hälsofrämjande och förebyggande inriktning.

Där samarbetar personal från Torshälla stads förvaltning - Arbetsmarknads- och familjeenheten, barnmorskemottagningen och vårdcentralen Torshällas barnavårdscentral. Genom närhet till varandra skapas förutsättningar för en snabb och enkel kontakt samt ett gott samarbete.

  • Föräldragrupp erbjuds föräldrar innan barns födelse.

  • Föräldrastöd i grupp under barnets första år.

  • Första-hjälpen-kurs riktad till föräldrar med små barn.

  • Familjeverkstan som är en föräldrakurs som riktar sig till föräldrar till barn som är 3-12 år. Du delar erfarenheter med andra och får nya idéer och inspiration. 

 

Länk till landstinget sörmland