Föräldraaktiv inskolning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föräldraaktiv inskolning

 

I denna typ av metod är föräldrarna a och o under inskolningen.

Vi tror att trygga föräldrar ger trygga barn! Föräldrarna är trygghetsbasen de första dagarna vilket betyder att det är föräldrarna som har den aktiva rollen i början av inskolningen. Föräldrarna tar hand om barnet om något händer, byter blöjor, hjälper med maten, försöker söva barnet på vilan och så vidare. På det här viset får föräldrarna en chans att vara med i verksamheten och få en inblick i barnens vardag på förskolan. Vid inskolningssamtalet går ansvarig pedagog igenom hur inskolningen går till och ett inskolningsschema lämnas ut till föräldrarna.

Hur lång inskolningsperioden blir är olika från barn till barn. Vi utgår alltid från barnets och föräldrarnas behov.