Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskolan har fem hemvister.

På Opalen och Safiren är barnen 1-2 år

På Rubinen och Smaragden är barnen 3-4 år och på Kristallen är barnen 5 år gamla.

Förskolan har gemensamma utrymmen så som Magiska köket, Vattenrummet ochTorget.

Även Restaurangen är gemensam för alla på förskolan.

Odlaren har beviljats statsbidrag för att minska antal barn i grupperna.

Hösten 2016 är 126 barn inskrivna på förskolan.