Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskolan har fem hemvister.

På Opalen och Safiren går våra yngre barn.

På Rubinen och Smaragden går våra äldre barn och Kristallen utgörs av våra allra äldsta barn.

Förskolan har gemensamma utrymmen så som Magiska köket och Vattenrummet.

Även Restaurangen är gemensam för alla på förskolan.

Odlaren fick beviljat statsbidrag för verksamhetsåret 2015/2016.

Under våren har vi 146 barn inskrivna på förskolan.

Vi har sökt statsbidrag för verksamhetsåret 2016/2017.