Torget

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Torget

 

 Torget är en central plats på förskolan där barn, föräldrar och pedagoger möts. Det är till Torget du kommer när du går in genom förskolans två huvudentréer . Torget är uppbyggt kring olika mötesplatser och barn från olika hemvisten kan mötas här.
På Torget finns det stora ytor som lockar till dans, musik, drama och rörelse. Här finns också en scen och en trappa som bl.a. används vid uppträdanden samt att leka på.

 På torget finns också möjlighet att bygga med stora kuddar och klossar.
Ifrån Torget kommer du även till våra andra gemensamma utrymmen.

 torget

 
  I spegelhusen som finns på torget kan barnen upptäcka sig själva och sina spegelbilder. Att se sig själv och sina kompisar från olika vinklar är spännande.