Smaragden

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

     

Smaragden

På Smaragden arbetar 5 pedagoger med barn som är mellan 3-4 år. Vi delar in barnen i två olika grupper.  Vi har valt gruppindelning för att bättre kunna tillgodose alla barns behov, men även kunna ge alla barnen den bästa förutsättningen till livslångt lärande. I dessa två grupper delar vi även in barnen i mindre grupper, då vi anser att det är viktigt att alla barnen blir sedda och hörda. Mindre grupper skapar en lugnare miljö för barnen.

Under hösten har Odlarens Förskola arbetat med temat ”Vatten”. När alla hemvister arbetar med ett gemensamt tema anser vi att det ger en mer ”vi” känsla bland barnen och oss pedagoger. Barnen kan visa dokumentation och berätta för kamrater från övriga hemvister vad de har fått upplevt och utforskat, vilket berikar deras erfarenheter. Pedagogerna kan ta vara på varandras idéer och tankar och utbyta erfarenheter. Inne på Smaragden började vi med temat och frågade barnen ”vad vi människor använder vatten till? ”. Temat vatten har barnen fått styrt framåt med hjälp av att vi pedagoger hör och ser vad barnen är intresserad av. Det gör att barnen blir mer delaktiga i sin vardag.

bild 6

Här har vi barnens tankar om vad vi människor använder vatten till. Några svar är följande:

  • Tvätta håret
  • Koka potatis
  • Man blir törstig

I temaarbetet arbetar vi mot målen som finns i Läroplanen, som är förskolans styrdokument. Alla barn har rätt till och ska få möjlighet att utveckla språket, matematiken samt arbeta med värdegrunden, naturvetenskapen och de estetiska uttrycksformerna såsom drama, bild och rörelse med mera.        

Vår vision är att pedagogerna under dagen dokumenterar/reflekterar tillsammans med barnen med hjälp av olika IT former. Detta arbetssätt gör att pedagoger och barn kan visa er vårdnadshavare barnens olika lärprocesser.

Här får barnen se/ upptäcka vad som händer med vattnet om man häller vatten och grus i kaffefilter.

 bild 1    bild 2 

Barnen fångar regnet och samlar det i en sandlåda.     

bild 3   bild 4

På Smaragden så arbetar vi med Föräldraaktiv inskolning.Vi vill att alla föräldrar ska känna sig välkomna på Smaragden och delaktiga i sina barns vardag.    

 Vill du veta vilka som arbetar här, kan du följa länken