Safiren

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

                                       Safiren

 

Safiren

På hemvisten Safiren arbetar 5 pedagoger tillsammans med 27 barn i åldrarna 1-3 år. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen vilket skapar lugn och ro och ger goda tillfällen till att stimulera och utmana barnens utveckling och lärande. Vi arbetar utifrån målen i läroplanen (Lpfö 98/10) som anger inriktningen på vårt arbete.

Vi använder oss av föräldraaktivinskolning och lägger stor vikt vid ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.

bild 1    bild 2

Vi har en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö som är föränderlig och anpassad utifrån barnens intressen och behov.  

bild 3    bild 4

bild 4   bild 6

Vi går till skogen flera gånger i veckan där barnen utvecklar sitt intresse för naturvetenskap och utmanas i sin motoriska utveckling.

 bild 8   bild 10

 

Just nu arbetar vi med tema vatten och under hösten har vi fördjupat oss kring 3 olika aktiviteter, vattenfärger, uppleva vatten t.ex. ösa och hälla samt arbetat utifrån frågeställningen ”var finns det vatten utomhus?”

bild 11   bild 12

bild 13   bild 14

För oss på Safiren är det viktigt att alla barn känner trygghet och genom det utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

bild 15

Vill du veta vilka som,arbetar här, kan du följa den länken