Opalen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

                                    

Opalen
På hemvisten Opalen arbetar 5 pedagoger tillsammans med 27 barn i åldrarna 1-3 år.
Barnen är hos oss indelade i två grupper. Vi har valt gruppindelning för att skapar lugn och ro och ge goda förutsättningar för att kunna stimulera och utmana barnens lärprocesser men även för att mindre grupper skapar en lugnare miljö för barnen och ger rika möjligheter till ett fördjupat lärande.

Vi arbetar utifrån målen i läroplanen (Lpfö 98/10) vilket ger oss stöd och anger inriktningen på vårt arbete.

Vi använder oss av föräldraaktivinskolning och lägger stor vikt vid ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.

Bild 1  Bild 2

Bild 3  Bild 4

Vi har en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö som är föränderlig och anpassad utifrån barnens intressen och behov.  

Bild 5  Bild 6

Bild 7  Bild 8

       Bild 9                  Bild 10

Vi går till skogen flera gånger i veckan där barnen utvecklar sitt intresse för naturvetenskap och utmanas i sin motoriska utveckling.

Bild 11   Bild 12

Bild 13   Bild 14

Just nu arbetar vi med tema vatten och under hösten har vi fördjupat oss i vad man kan göra med vatten? och var man kan hitta vatten utomhus och vad det inbjuder till för aktiviteter.

Bild 15   Bild 16

Bild 17          Bild 18  

Vi dokumenterar barnens lärprocesser i olika forum.
Daglig information om dagens aktiviteter samt i mera temaarbetsdokumentation där vi vill locka barnen och vårdnadshavarna att bli inspirerade av lärprocessen med vårt vatten.
Vi dokumenterar även vårt arbete mot de åtaganden som kommunen ger oss.

Bild 19         Bild 20     

För oss på Opalen är det viktigt att alla barn känner trygghet och genom det utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.