Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Odlarens föräldrrasamverkan består av föräldrar, pedagoger och förskolechef.

 

Vårt syfte med föräldrasamverkan:

Föräldrasamverkan syfte är att fungera som en samverkansgrupp för alla barns bästa på vår förskola och även kunna fungera som en informationslänk mellan Eskilstuna kommuns Barn- och utbildningsförvaltning, förskolechef, pedagoger och föräldrar.

 

Föräldrarnas möjlighet att påverka verksamheten. Syftet är dock inte att vara beslutande utan endast vägledande i frågor som rör våra barn.

 

Målsättning

Att tillsammans utveckla en välfungerande förskoleverksamhet där föräldrar känner sig delaktiga och välinformerade.