Backsippan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Kontakta Backsippan

Telefonnummer

Telefon: 016-710 27 62, knappval 1
Mobiltelefon: 070-167 29 99

 På avdelningen finns det 16 barn som är i åldrarna 1-3 år. De som arbetar på avdelningen är Belinda, Martin och Maria.

Samling

Klockan 9.30 har vi samling och fruktstund på stora mattan i lekhallen, såvida vi inte ska ta oss iväg någonstans. Vi börjar med att titta vilka barn som är här och vilka som är borta genom att sätta upp kort och namnlappar på flanotavlan. Vi äter frukt tillsammans och tittar över dagens aktiviteter och vems som skall göra vad.

Vår tanke med samlingen är att få med så många som möjligt, att alla ska tycka att det är givande. Samlingen är en återkommande aktivitet, en rutin som skapar trygghetskänsla. Både barn och vuxna tycker om när dagarna är välplanerade och alla vet vad de ska göra.

Klockan 11.00 samlas vi åter på gröna mattan. Den här gången sjunger vi olika sånger med rörelser, tittar på flanosagor, rim-och-ramsar etc. Barnen är här delaktiga efter sin förmåga. Vi anpassar urvalet efter barngruppen. Under vissa perioder har vi många inskolningar och därför en låg snittålder.

Aktiviteter

Vissa dagar i veckan har vi förplanerade aktiviteter.

Måndagar och fredagar lämnas öppna för pedagogisk planering, möten etc. Barnen har då en större möjlighet att själva välja vad de vill göra.

Tisdag är vår utedag, då vi även passar på att arbeta med språket. Vi delar gruppen så hälften tar sig iväg och hälften stannar kvar. Vi som tar oss iväg från förskolan besöker närområdet, framförallt skogen, men även parker och andra lekplatser.

Skogen

Detta är säsongsanpassat och har senaste halvåret framförallt handlat om besök till stadsbiblioteket. De som är kvar arbetar med språkrelaterade aktiviteter. Det kan handla om att träna munmotorik, läsa böcker eller lyssna på sagor, sång och rim/ramsor etc.

 

Onsdag är vår aktivitetsdag. Vi har då målning, arbete med lera och deg, pyssel etc. Antingen sittande vid bord eller stående vid stafli. 

Estetisk verksamhet

Vi har vattenlek, där barnen får plaska och utforska vatten och dess egenskaper. Vi har rörselsetema där vi fokuserar på strukturerade lekar och fantasi eller rörelselekar/hinderbana där de får träna och utveckla sin motorik och balans.

Estetisk verksamhet

 

Torsdag är vår primära teknik-dag. Tekniska inslag ser vi som en självklarhet och lägger fokus på barnens egen nyfikenhet och utforskarglädje. Teknik är ett brett ämne som innefattar såväl bygg och konstruktion, elektronik och olika material, som nyttjandet av motorik och intelligens för att åstadkomma någonting.

 Teknik

Strävansmål

Målen för förskolan är formulerad som riktmärke för verksamheten att sträva mot och finns beskrivet både i Läroplanen för förskolan (LPFÖ-98 Rev. 2010) samt vår lokala verksamhetsplan (LVP).

Tyngdpunkten i förskolans läroplan ligger på att varje barn ska utveckla lust och nyfikenhet till kunskap och en tilltro till sin egen förmåga - inte uppnå en bestämd kunskapsnivå.

Målet är givetvis också att skapa en bra relation till föräldrar genom att visa respekt och lyhördhet. Detta skapar dessutom en trygghet hos barnen och bidrar till att främja deras sociala förmåga.