Hur vi arbetar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Nyforsgatans arbetssätt

 

På Nyforsgatans förskola har vi gemensamma mål som finns beskrivna i vår verksamhetsplan. Verksamhetsplanen följs upp och utvärderas varje år och behandlar de övergripande nationella målen. Dessa mål finns beskrivna i Läroplanen för förskolan (LPFÖ-98 Rev. 2010).

Vi arbetar precis som många andra förskolor därför aktivt med matematik, språk, natur och teknik. Leken är för oss alltid central i lärandet där de här ämnen blir ett naturligt inslag.

Under läsåret 2015/16 kommer vi att arbeta med det gemensamma temaarbetet "Sagor" samt "Bygg och Konstruktion". Även om temat är gemensamt måste innehållet och arbetssättet anpassas efter barngruppen.