Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi bemöter alla föräldrar varje dag när de lämnar och hämtar sina barn. Vi berättar då bland annat vad som har hänt under dagen.

Vi har föräldramöte där föräldrarna får en inblick i hur vardagen ser ut på förskolan samt hur vi arbetar utifrån läroplanen och de kommunala styrdokumenten. Föräldrarna ges då tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter.
Vi ser gärna att föräldrarna deltar i föräldraråd då det ger utökade möjligheter att påverka verksamheten utifrån gemensamma intressen och synpunkter.