Pedagogikutvecklare

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

 Therese Pettersson

Pedagogikutvecklare FO Väst

Mobil: 073-950 60 34
therese.pettersson3@eskilstuna.se   

För att möta de nya reformernas krav på förskolan och för att bibehålla en hög kvalitet i verksamheten har barn- och utbildningsförvaltningen startat ett projekt med pedagogikutvecklare. Projektet pågår från hösten 2011 och tillsvidare.

Pedagogikutvecklarna arbetar nära förskollärare och barnskötare direkt i lärmiljön samt ge stöd i reflektioner och analyser. Förskolecheferna ansvarar även fortsättningsvis för att leda och skapa förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete.

Pedagogikutvecklarnas uppgifter är att:

•tillsammans med ledningsgruppen kvalitetssäkra verksamheten utifrån nationell mål
•stödja pedagogerna med planering, utvärdering, analys och utveckling av det pedagogiska arbetet.
•handleda pedagoger och arbetslag
•verka som pedagogiska inspiratörer