Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Personalen består av 26 personer, Legitimerade förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger,en kokerska och två ekonomibiträden.

Förutom den fast anställda personalen har vi periodvis resurspersoner för barn i behov av särskilt stöd, samt elever och praktikanter från olika utbildningar.

Närmaste chef för förskolan är Ann-Louise Bergquist som också är chef på Flöjtvägens förskola. Hon ingår i en chefsorganisation bestående av förskolorna i Förskoleområde Väster: Ekenhillsvägen, Gustavsborgsvägen, Edlingevägen, Blåklocksvägen, Flöjtvägen, Norrvallavägen och Snickarvägen. Biträdande chef för Norrvallavägens förskola och Edlinge förskola är Erja Malla.

Norrvallavägens förskola ingår i Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltning, område väster där Anna Olofsson Carstedt är tillförordnad skolchef.

Högste chef för barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.