Villekulla 20 barn, 1 - 5 år

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Villekulla är en 1-5-årsavdelning med 20 barn och barnen vistas hos oss under lång tid i början av sina liv. Vi har en otrolig ”Vi-känsla” i gruppen och vår värdegrund och barnsyn präglar barn och barngrupp. Vårt förhållningssätt är otroligt viktigt i vårt sätt att få alla olika individer till en fungerande och trygg grupp. Vi är har en bra dialog mellan oss, har roligt tillsammans, är konsekventa och lovar tex ingenting vi inte kan hålla, vilket får barnen att lita på oss. Vi tror att detta leder till trygga barn som vet att de kan lita på oss och att vi i största mån ger dem det de behöver.

Clowner

Leken får ta stor plats hos oss eftersom barnen där tränar på många olika sociala färdigheter så som kommunikation, samarbete, problemlösning, turtagning, fantasi mm.

Andra fasta aktiviteter under veckan är massage/yoga, språklek, högläsning, 5-årsgrupp mm.

Vi pedagoger finns tillgängliga och är delaktiga när barnen behöver stöd, hjälp eller bara ett knä att sitta i. Tryggheten och bemötandet är den viktigaste delen i vårt arbete med er vårdnadshavare samt era barn. Vi vill tillsammans med er skapa en öppen och respektfullt samarbete.

Lärmiljön är viktig för oss på Villekulla. Den ska vara utmanande och locka till lek och aktivitet där barnen kan utnyttja sin fantasi till max. Vi förändrar miljön utefter barngruppens intressen och försöker hålla den levande.

Tågbana Läshörna Skapande

När barnen lämnar Villekulla vill vi att de ska ha med sig många bitar i sin ryggsäck, så som självständighet, god självkänsla, respekt och hänsyn för andra, empati och omtanke mm.

Vårdnadshavare, följ oss gärna på Instagram Villekulla1till5 
Vi erbjuder även er föräldrar veckoblad via mail varannan vecka.

Vi
som arbetar här heter:
Susanne Paso, Leg. Förskollärare
Maria (Mia) Olsson, Barnskötare
Åsa Axelsson, Leg. Förskollärare