Körsbärsdalen 24 barn, 3 - 5 år

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hos oss ligger leken och det sociala samspelet i fokus. I leken och samspelet utvecklas bl.a. samarbete, turtagning, empati, och självkänsla samtidigt som barnen får utlopp för sin fantasi. Viktiga grunder för den fortsatta utvecklingen och inlärningen.

Språkstimulans ger vi barnen främst i det vardagliga samtalet, men även genom sagor, sånger, rim och ramsor.

Vi strävar efter att vara ute varje dag. Vi går till skogen, lekparken eller på promenad tre av fyra måndagar i månaden. Utevistelsen ger en bra miljö för motorisk utveckling.

Vi som arbetar här heter:
Mirva Peltomäki, Leg. Förskollärare
Johanna Andersson, Barnskötare
Elin Paso, Barnskötare