Lärandemiljö Matematik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

  

  
Matematiska lärandemiljöer...

Förskolematematik är så mycket mer än att bara räkna. En stor del av den handlar om att skapa ordning och struktur samt att upptäcka mönster. Vi på Norrvallavägens förskola arbetar för att utforma lärmiljöer där barnen får chansen att utveckla sina matematiska färdigheter på olika sätt.

              
Spela och pussla...

  
Sjunga, ramsa och berätta...

I vårt styrdokument Lpfö 98/10 står det bl.a.
• att arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för matematik.
• att förskolan ska sträva efter  att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.


  
Räkna, ordningstal och se antal...

                

              
Sortera och se mönster...

  

  
Mäta, väga och volym...

               
Former...


När vi pedagoger sätter på oss ”matematikglasögonen” och upptäcker hur mycket grundläggande matematik det finns runt omkring oss i vår vardag blir barnen medvetna om det också.

 
Vardagssituationer...