Hjärt- och lungräddning och Brandskydd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

All personal på Norrvallavägens förskola har gått hjärt- och lungräddning (HLR-utbildning). Vi följer upp utbildningen årligen. Nästa uppföljning är i höst 2016. Det händer tex i jämna mellanrum att barnen sätter sig i halsen så det är viktigt att alla har gått utbilningen.

All personal på Norrvallavägens förskola har äver gått brandskyddsutbildning och uppdaterar sina kunskaper inom området vart tredje år.