Aktuellt inom grön flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Just nu arbetar vi inom temat ”Hållbar utveckling”.

Fokusområdena är: Återvinning, Odling och Kompostering.

Alla barnen på förskolan är involverade i dessa teman på olika sätt.

Vi träffas en gång/månad i ett ”Grön Flaggråd” tillsammans med de äldsta barnen på förskolan.

Grönflaggråd