Besök oss!

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Är det dags för ditt barn att börja förskolan? Är du intresserade av att komma och titta på våra lokaler och verksamhet?

Välkommen att kontakta Ann för en rundvandring på småbarnsavdelningarna 1-3 år eller Carina för en rundvandring på 1-5 år och 3-5 år:

Ann Granfors 070-167 24 83

Carina Larsson 070-167 24 85