Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föräldramöten

Vi bjuder in föräldrarna till ett föräldramöte en gång per termin.

Inskolningssamtal

Innan barnet börjar sitter pedagogen och föräldern ner för att prata om barnet och om hur våra rutiner fungerar. När barnet har hunnit vara hos oss några veckor så erbjuder vi också föräldrarna ett inskolningssamtal. Vi berättar hur det har gått för barnet och föräldrarna får lämna synpunkter på inskolningsperioden.

Samtal kring barnets utveckling

Vi erbjuder föräldrarna ett samtal två gånger per år.

Enkät

Vi tycker att det är viktigt att ni som föräldrar känner er trygga med oss och vi är glada för synpunkter ang. vår verksamhet. Varje år har ni föräldrar möjlighet att vara med och påverka era barns verksamhet, genom att besvara en förskolenkät som skickas ut till er. Det är viktigt att ni besvarar den, vi utvärderar den och har den som grund i vår verksamhet.

Avslutningssamtal

När barnet slutar hos oss på Norrvalla så erbjuder vi ett samtal för att prata om tiden som varit samt avsluta barnets tid  hos oss på ett bra sätt. 

Föräldraråd

Vi har ett föräldraråd en gång per termin med vår enhetschef Ann-Louise Bergquist. Dit är alla föräldrar är välkomna!

Protokoll från dessa möten hittar ni under fliken föräldasamverkan här till vänster.

Tid för nästa råd finns det anslag om på våra entrédörrar och här på hemsidan.
Ämnena som diskuteras varierar utifrån vad som är aktuellt vid varje tillfälle.

Samkväm

På våren brukar vi göra något gemensamt för alla föräldrar och barn på avdelningen t.ex. picknick, grillkväll, tipspromenad osv.

 

Gemensamma firanden

Midsommar

Midsommarfirande:

Hela förskolan firar midsommar tillsammans. Vi dansar och sjunger de traditionella sångerna till gitarrmusik runt midsommarstången på Saltkråkans gård. Sedan fikar vi de traditionsenliga sju sorters kakor som köket bakat dagen till ära.

  

Vätskekontroll Förskolans dag:

Varje år i maj firar vi förskolans dag. Vi turas om att anordna aktiviteter för barnen. 2009 hade vi ett Norrvallalopp med allt som hör till, 2010 firdes dagen med pirattema och skattjakt. 2011 hade vi hattparad.  Denna dag är uppskattad av både barn och vuxna. 2015 firade vi att förskolan nu pryds av gröna flaggor.