Verksamhetsrapport

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I verksamhetsrapporten och verksamhetsberättelsen redogör vi för läsåret som gått. Vi beskriver våra lokala åtaganden och mål för året samt vilka resultat vi har uppnått.