Trivsel och upplevelse av förskolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Trivsel och upplevelse av förskolan


"Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen."
(
Lpfö 98, Läroplan för förskolan)

Vi är måna om att erbjuda en trygg miljö där alla barn och föräldrar känner sig sedda och bekräftade dagligen. Varje barn ska ha roligt och trivas på vår förskola.

lek