Normer och värden

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Normer och värden

"Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem." (Lpfö 98/10, Läroplan för förskolan)

Vi vill medverka till ett demokratiskt klimat i förskolan där barnen får möjlighet att känna och visa samhörighet och solidaritet och på så sätt stimulera barnens samspel, ansvarstagande samt respekt för sig själv och andra.

barn barn

Förskolan arbetar aktivt med en Likabehandlingsplan. Där säkerställer vi att verksamheten baseras på ett demokratiskt och solidariskt arbetsätt där människors lika värde och jämställdhet mellan könen råder.