Miljörådet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Miljörådets utformande

  • Miljörådet är på barnens villkor och är utformat så att många barn kan delta och vi kan variera vilka som deltar. Barn som är mellan två och fem år kommer att ha möjligheten att delta en eller flera gånger.
  • Personalgruppen kommer att turas om att delta på miljörådet.
  • Minst två gånger per termin har vi miljörådsmöte.