Arbete med Grön Flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi synliggör arbetet med Grön Flagg genom att:

  • Vi bjuder in sociala medier vid stora händelser kring Grön Flagg-arbetet.
  • Vi synliggör genom dokumentation på väggen.
  • Vi har en pärm med dokumentation (bilder, handlingsplan, rapport) från föregående och nuvarande tema. Denna hänger alltid på Grön Flagg-väggen så att alla som kommer in på förskolan kan titta i den.
  • Vi informerar på föräldramöten.
  • Miljöombudet på förskolan delger övriga miljöombud i enheten om vårt arbete. Berättar, synliggör och ger tips för andra som är på gång med Grön Flagg.