Föräldraaktiv inskolning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föräldraaktiv inskolning

Vi tror att trygga föräldrar ger trygga barn! Föräldrarna är trygghetsbasen de första dagarna vilket betyder att det är föräldrarna som har den aktiva rollen i början av inskolningen. Föräldrarna tar hand om barnet om något händer, byter blöjor, hjälper med maten, försöker söva barnet på vilan och så vidare. Under dessa dagar kommer även vårdnadshavarna nära vår verksamhet. De lär känna hos pedagoger, de andra barnen och ser hur vår vardag i förskola fungerar.

Hur lång inskolningsperioden blir är olika från barn till barn. Vi utgår alltid från barnets och föräldrarnas behov.