Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi strävar efter att ha ett bra samarbete med föräldrarna.  Vi har fortlöpande samtal om barnen och deras behov. Föräldrarna erbjuds inblick i barnens förskoletid genom barnens individuella portfoliopärmar, gruppdokumentationsväggar samt genom daglig information.

Föräldrarna erbjuds ett utvecklingssamtal per år som utgår ifrån barnens individuella portfoliopärmar. Därutöver erbjuder vi givetvis samtal utifrån önskemål och behov under hela läsårets gång.

Vi har ett föräldrarmöte per termin där vi tillsammans med föräldrarna diskuterar verksamheten, aktuell information samt tar upp angelägna frågeställningar.

Under året har vi fler sammankomster som till exempel Lucia, midsommar där föräldrar, syskon och övriga släktingar kan närvara. 

Vi har ett föräldraråd som representeras av både föräldrar och personal. Träffar sker 2 - 3 gånger om året.