Verksamhetsrapport

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På varje förskola sätter vi upp lokala mål för att nå verksamhetsplanens åtaganden. Till målen kopplar sedan varje förskoleområde och förskola aktiviteter som vi bedömer ska leda till måluppfyllelse. Under året samlar vi in data som talar om för oss om vi är på väg mot målet eller inte, för att slutligen redovisa om vi har uppnått målen i en så kallad verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporterna bestämmer sedan vad som ska stå i nästa års verksamhetsplan.

Verksamhetsrapporten ersätter den tidigare kvalitetredovisningen.

Här är Mesta förskolas verksamhetsrapport:
 Verksamhetsrapport 2014-2015