En dag på modulen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

6.15  Förskolan öppnar. Myran är öppningsavdelning.

07.30  Frukost

         Innan samlingen kl.9.00 äter barnen frukt

09.00  Samling

09.30  Aktiviteter, ute eller inne.

11.00  Samling innan lunch

11.15  Lunch
           Vila/läsvila
           Innelek/Utelek

14.15  Mellanmål

16.30  Modulen stänger – barnen som är kvar samlas i lekhallen
           eller på Biet som är vår stäningsavdelning.

 

Idag arbetar vi med barn i åldrarna 1-5 år på respektive avdelning. Till hösten 2016 kommer vi att genomföra en förändring. Myran kommer att arbeta med barn i åldrarna 3-5 år och Nyckelpigan med barn i åldrarna 1-3 år.

Respektive avdelning kommer under våren att förbereda och planera för en lärande miljö som är anpassad efter ålder och utvecklling.