Lejonkulan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Det här arbetar vi med just nu!

På Lejonkulan arbetar vi just nu mycket med språk och samspel i olika former. Vi berättar sagor på olika sätt. Vi använder oss av flanosagor,olika dockor och figurer och hittar på egna sagor i samlingen.

Vi delar in barngruppen i två grupper, 3-åringar respektive 4-5 åringar. Vi har många aktiviteter för att stärka det goda samspelet i form av olika organiserade lekar ute och inne. Med 3-åringarna har vi rörelselekar för att öva motorik och språk. Med 4-5 åringarna övar vi på att klippa med sax för att utveckla finmotoriken. Vi använder oss av enklare teckenkommunikation till färger, dagar, känslor och frukt.

Just nu har vi även börjat med Yoga. Vi har lärt oss Solen och Kaninen.